about
Дейността на "Данаилов-93” ЕООД съчетава в себе си широк спектър от направления в областта на недвижимите имоти.
Услугите, които предлагаме:
  • Посредническа дейност при покупко-продажба на недвижими имоти
  • Реклама
  • Съдействие и изготвяне на необходими документи по сделки с недвижими имоти
  • Смяна предназначението на имота
  • Оценки на недвижими имоти и сгради от лицензирани оценители
  • Проектиране
  • Строително-ремонтни дейности
  • Вертикална планировка и озеленяване
  • Оценки на недвижими имоти и сгради от лицензирани оценители
дизайн: Инфоцентър Трявна © 2008 "Данаилов 93" ЕООД. All Rights Reserved